26 Ιουνίου 2019

Η στάση του Ερντογάν συνέβαλε στην νίκη Ιμάμογλου!

Η εταιρεία Θέμις-Έρευνες, απεύθυνε ερωτήσεις στους Κωνσταντινουπολίτες ψηφοφόρους που έβγαιναν από την κάλπη στις 23 Ιουνίου.

Η έρευνα αποκάλυψε πως η επιθετική ρητορική στον προεκλογικό λόγο...


... και η μεροληπτική στάση του Ερντογάν, επηρέασαν τους ψηφοφόρους.

Η εταιρεία, ρώτησε τους ψηφοφόρους σχετικά με τις προτιμήσεις τους και τους παράγοντες που επηρέασαν την προτίμησή τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο “πρόσωπο με πρόσωπο”.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε, πως  το γεγονός ότι ο Ερντογάν δεν ήταν ένας αμερόληπτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκάλεσε την αντίδραση του κόσμου. Επίσης αποκάλυψε η έρευνα, πως σημαντικός παράγοντας που επηρέασε τις αποφάσεις τους, ήταν η επιθετική ρητορική και η στάση στοχοποίησης.