13 Ιουλίου 2017

Από τα 2,7 δισ. ευρώ για τις ΜμΕ, η Ελλάδα έχει αξιοποιήσει μόλις 159 εκατ.

Απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη, η Επίτροπος αναφέρει ότι «δημόσιες δαπάνες ύψους 2,7 δισ. ευρώ είναι αφιερωμένες σε επενδυτικές...
... προτεραιότητες για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Όμως αν και έχουν περάσει 4 από τα 7 χρόνια, μόνο «το 5,9% έχει δαπανηθεί από αυτό το ποσό», ενώ οι απαραίτητες συμφωνίες υπογράφηκαν μόλις τον Δεκέμβριο του 2016.

Επισημαίνεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγκροτούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Με τη σειρά τους, τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελούν την πιο σημαντική πηγή ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.

Συγχρόνως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.

Οι δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν αφορούν την ανάπτυξη των εξαγωγών, την αξιοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών και των ευκαιριών που δημιουργούνται από την πράσινη οικονομία και τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας καθώς και τις επενδύσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού.