25 Ιουνίου 2019

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Ανησυχητικά σημάδια για την ελληνική οικονομία

Ποια είναι τα «καμπανάκια» που χτυπάει η έκθεση

«Σε ρηχά νερά» κινείται η ελληνική οικονομία, καθώς ανησυχητικά σημάδια για επιστροφή σε παθογένειες του παρελθόντος καταγράφει η τριμηνιαία έκθεση...


... του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Τα «καλά νέα» που καταγράφει η Έκθεση, περιορίζονται, κατά βάσιν, στα εξής:

- συνεχίστηκε η αύξηση του ΑΕΠ στο Α’ τρίµηνο 2019
- συνεχίστηκε η βελτίωση στην αγορά εργασίας (μέχρι τον Μάρτιο 2019)
- σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα έχουν πέσει οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων

Ωστόσο καταγράφεται επίσης:
- χαμηλός ρυθμός Ανάπτυξης
- διεύρυνση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
- μειωµένο πρωτογενές ισοζύγιο σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης το πρώτο τετράµηνο του 2019
- "σταθεροποίηση" του δείκτη οικονοµικού κλίµατος τους τελευταίους µήνες

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Έκθεση:
1. Tο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% το Α’ τρίµηνο του 2019, επίδοση σχετικά χαµηλή συγκριτικά µε τα τελευταία επτά τρίμηνα. «Η επίτευξη του στόχου για ετήσια µεγέθυνση άνω του 2% προϋποθέτει σηµαντικά ισχυρότερες επιδόσεις τα επόµενα τρίµηνα του 2019» τονίζεται σχετικά. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η δηµόσια κατανάλωση υποχώρησε κατά 4,1%, ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 9,5% µε αποτέλεσµα τη διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατά περίπου €900 εκατ.

2. οι Ξένες Άµεσες Επενδύσεις διαµορφώθηκαν μειώθηκαν σε σχέση µε πέρυσι κατά 140 εκατ. ευρώ (-15,3%) και διαμορφώθηκαν σε 774 εκατ. ευρώ.

3. Ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος βελτιώθηκε τον µήνα Μάιο, µετά από πτώση τον Απρίλιο στις 100,3 µονάδες, αλλά η τιµή του παραµένει χαµηλότερη σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα επίπεδα του προηγούµενου έτους.