25 Μαΐου 2019

Σκόπια: Μεγάλη ουρά στα σύνορα για είσοδο στην Ελλάδα

Στο συνοριακό σταθμό Ευζώνων προς την Ελλάδα, αλλά και για την έξοδο από τα Σκόπια προς τη Σερβία, παρατηρείται σημαντική κίνηση.

Η κίνηση προς την Ελλάδα είναι μεγάλη, αναφέρει...

... ο σκοπιανός Τύπος, και υπάρχει καθυστέρηση από 15 έως 30 λεπτά, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές των συνόρων. Οι πολίτες για το Σαββατοκύριακο πηγαίνουν κυρίως προς τις ελληνικές ακτές, ένα φαινόμενο που θα είναι συχνό καθώς  ο καιρός βελτιώνεται σημαντικά.

Όπως επισημαίνεται, στις άλλες διαβάσεις, προς Βουλγαρία και προς Αλβανία δεν υπάρχει σημαντική κίνηση.