13 Αυγούστου 2017

Η απαίτηση μια νέας τάξης Respublica: Οι "περίφημες" πέντε “ταχύτητες” της Ε.E.

Όλο και προκύπτουν προβληματισμοί για το “πού” κατευθύνεται στις ημέρες μας το όλον οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Συμπολιτείας. Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής...


... ας σκύψουμε με περίσκεψη στα παρακάτω δεδομένα.

Οι ταχύτητες» που διαιρούν την Ευρώπη
Τις «πέντε ταχύτητες» για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης  των 27 πλέον κρατών – μελών μέχρι το έτος 2025 παρουσίασε προσφάτως  ο Πρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν – Κλώντ Γιουνκέρ επιτείνοντας τη σύγχυση προς τα “πού” κατευθύνει τις πολιτικές της η ελίτ των Βρυξελών και της Φρανκφούρτης.

Ιδού οι «περίφημες» πλέον  πέντε «ταχύτητες»
1: «Συνεχίζουμε κανονικά»
Η Ένωση των 27 κρατών – μελών επικεντρώνει την προσοχή της στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θετικών μεταρρυθμίσεων : α) στο πνεύμα των κατευθύνσεων της Επιτροπής του έτους 2014 για ένα νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη και β) της Δήλωσης της Μπρατισλάβας, την οποία προσυπέγραψαν και τα 27 κράτη-μέλη το  2016.

2: «Τίποτα περισσότερο από την ενιαία αγορά»
Η Ένωση των 27 κρατών – μελών επικεντρώνεται σταδιακά εκ νέου στην ενιαία αγορά, καθώς τα 27 κράτη-μέλη δεν κατορθώνουν να βρούν κοινό έδαφος σε όλο και περισσότερους τομείς πολιτικής.

3: «Αυτοί που θέλουν περισσότερα κάνουν περισσότερα»
Η Ένωση των 27 κρατών–μελών προχωρά όπως σήμερα, αλλά επιτρέπει στα κράτη-μέλη που το επιθυμούν να αναπτύξουν μεγαλύτερη δράση σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η άμυνα, η εσωτερική ασφάλεια ή τα κοινωνικά θέματα. Διαμορφώνονται συνεπώς μία ή περισσότερες «συμμαχίες προθύμων κρατών».

4: «Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο»
Η Ένωση εστιάζει στην επίτευξη καλύτερων και ταχύτερων αποτελεσμάτων σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής, κάνοντας λιγότερα σε τομείς όπου θεωρείται ότι δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία. Το ενδιαφέρον και οι περιορισμένοι πόροι αφορούν σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής.

5: «Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα»
Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν να μοιραστούν περισσότερες αρμοδιότητες, πόρους και διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλους τους τομείς. Οι αποφάσεις εγκρίνονται ταχύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εφαρμόζονται επίσης ταχύτερα. Με τούτα τα δεδομένα, οι «πέντε εναλλακτικές ταχύτητες» του Προέδρου της Κομισιόν, πράγματι επιτείνουν τη σύγχυση. (mignatiou.com)