3 Ιουλίου 2017

Eurostat: Διατηρεί την αρνητική πρωτιά στην Ευρωζώνη η Ελλάδα

Στην ΕΕ η ανεργία διαμορφώθηκε στο 7,8%, αμετάβλητη από τον Απρίλιο του 2017, μειωμένη από το ποσοστό 8,7% που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2016.

Τη χειρότερη θέση...


... στην Ευρωζώνη διατηρεί η Ελλάδα στα επίπεδα της ανεργίας, την ώρα που ο μέσος όρος των χωρών του ευρώ βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό από το 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Πιο συγκεκριμένα, η ανεργία στην Ευρωζώνη βρίσκεται στο 9,3%, την ίδια ώρα που στην Ελλάδα είναι στο 22,5% τον Μάιο.

Όσον αφορά στην ανεργία στην Ε.Ε., διαμορφώθηκε στο 7,8%, επίσης αμετάβλητη από τον Απρίλιο του 2017 και μειωμένη από το ποσοστό 8,7% που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2016. Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2008.

Η Eurostat εκτιμά ότι 19,11 εκατ. άνδρες και γυναίκες στην Ε.Ε. ήταν άνεργοι, εκ των οποίων οι 15,034 εκατ. ήταν στην Ευρωζώνη. Σε σχέση με τον Απρίλιο, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 22.000 στην Ε.Ε. και κατά 5.000 στην Ευρωζώνη, ενώ συγκριτικά με τον Μάιο του 2016, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 2.122 εκατ. στην Ε.Ε. και κατά 1,428 εκατ. στην Ευρωζώνη.

Η Ελλάδα διατηρεί την αρνητική πρωτιά, καταγράφοντας τα μεγαλύτερα ποσοστά (22,5% τον Μάιο), ενώ ακολουθεί η Ισπανία με ανεργία 17,7%. Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στην Τσεχία (3%), στη Γερμανία (3,9%) και στη Μάλτα (4,1%). Σε σχέση με τον Μάιο του 2016, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Κροατία (από το 13,4% στο 10,7%), στην Ισπανία (από το 20,2% στο 17,7%) και στην Ιρλανδία (από το 8,4% στο 6,4%).

Αναφορικά με την ανεργία στους νέους, τον Μάιο έφθασε το 16,9% στην Ε.Ε. και το 18,9% στην Ευρωζώνη, συγκριτικά με το 19% και το 21,3% τον Μάιο του 2016, αντίστοιχα. Τα χαμηλότερα ποσοστά κατεγράφησαν στη Γερμανία (6,7%), ενώ τα υψηλότερα στην Ελλάδα (46,6% τον Μάρτιο του 2017), στην Ισπανία (38,6%) και στην Ιταλία (37%).