16 Ιουλίου 2017

Συμβουλή από την μουφτεία: "Οι μαθητές να χαστουκίζουν ο ένας τον άλλον"

Στην παρουσίαση που έκανε η μουφτεία του Άγρια σχετικά με τα ετοιμαζόμενα μαθήματα Κορανίου, συμβουλεύουν τους εκπαιδευτικούς, οι αργοπορούντες μαθητές...
... να χαστουκίζονται από άλλους μαθητές.

Το κείμενο του Οζάν Τσεπνί στην εφημερίδα Τζουμχουριέτ, αποκαλύπτει πως οι αξίες στα υπαγόμενα στην Diyanet μαθήματα Κορανίου, διδάσκονται μέσω της αμοιβαίας βίας.

Στην καλοκαιρινή περίοδο περίπου τρία εκατομμύρια παιδιά παραδίδονται από τις οικογένειες τους στην Diyanet για να λάβουν θρησκευτική εκπαίδευση. Στην παρουσίαση των μαθημάτων Κορανίου από την μουφτεία του Άγρι, κάτω από την επικεφαλίδα "Ο εκπαιδευτικός πρέπει να παρέχει εμπιστοσύνη", ουσιαστικά ανοίγεται ο δρόμος για την βία μεταξύ των μαθητών.

Στην παρουσίαση αναφέρεται πως "Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές που αργοπορούν στην προσέλευση να χαστουκίσουν ο ένας τον άλλο", ουσιαστικά ζητώντας να εκπαιδεύονται τα παιδιά δια της βίας. (evrensel, tourkikanea)