11 Ιουλίου 2017

Γιατί δεν κλείνουμε το Προξενείο Κομοτηνής;

Θα κλείσουν το δικό μας στην Αδριανούπολη που είναι ανενεργό

Η διπλωματική αντιστοιχία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε επίπεδο πρεσβειών και προξενείων είναι η ακόλουθη: Τουρκική...

... πρεσβεία της Αθήνας, αντίστοιχη της Ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα.

* Τουρκικό προξενείο Θεσσαλονίκης, αντίστοιχο Ελληνικού προξενείου Κωνσταντινούπολης.
* Τουρκικό προξενείο της Ρόδου αντίστοιχο Ελληνικού προξενείου Σμύρνης.
* Τουρκικό προξενείο Κομοτηνής αντίστοιχο Ελληνικού προξενείου Αδριανούπολης.

Φαίνεται εύκολα η μεγάλη αναντιστοιχία του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής και τον σημαντικό ρόλο που παίζει στην προώθηση των τουρκικών επεκτατικών πολιτικών, με το ελληνικό προξενείο Αδριανούπολης, που ουσιαστικά είναι άνευ ρόλου.

Το ερώτημα είναι γιατί δεν προχωρούμε στο κλείσιμο του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής. Μήπως περιμένουμε και με τις τελευταίες εξελίξεις της ολοένα και μεγαλύτερης κοινοβουλευτικής παρουσίας της μειονότητας να παραδώσαμε οριστικά την Δ. Θράκη στην τουρκική επεκτατική προπαγάνδα, προάγγελο της δημιουργίας του λεγόμενου ανεξάρτητου μουσουλμανικού κράτους της Δ. Θράκης;