20 Ιουλίου 2017

Οι Έλληνες επενδυτές γνωρίζουν τους κινδύνους στα Βαλκάνια;

Προ δεκαημέρου αναφέρθηκα -στο Βαλκανικό Ημερολόγιο- στην περίοπτη θέση που καταλαμβάνουν οι ελληνικές επενδύσεις στα Βαλκάνια.

Ειδικώς στην Αλβανία -με παρόμοια εικόνα να υπάρχει...


... και σε άλλες βαλκανικές χώρες- η Ελλάδα παραμένει ένας εκ των μεγαλυτέρων επενδυτών, αφήνοντας πίσω χώρες με μεγαλύτερο οικονομικό αποτύπωμα, όπως αναφέρει η Τράπεζα της Αλβανίας σε έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε.

Συμφώνως προς οικονομικούς αναλυτές, οι ελληνικές επενδύσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν τις βαλκανικές χώρες κατάλληλες για να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους. Η αλήθεια είναι ότι σε Οικονομικά Φόρουμ και Ημερίδες που διοργανώνονται, οι ομιλητές περιγράφουν τις ευνοϊκές συνθήκες για την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Το θέμα όμως είναι ότι σ’ αυτά τα συνέδρια αναδεικνύονται μόνον τα θετικά, τα οποία προφανώς και ισχύουν, αλλά όπως κάθε νόμισμα έχει δυο όψεις, έτσι και σ’ αυτήν την περίπτωση υπάρχουν και άλλα που πρέπει να αναδειχθούν. Αρκεί να λάβουμε υπόψη, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνει επί σειρά ετών, ότι στην Αλβανία υπάρχει ανάγκη προώθησης μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, στην δικαιοσύνη, στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καθώς και στο ιδιοκτησιακό.

Αυτά είναι γενικότητες, που αξίζει όμως να τύχουν προσοχής. Και δεν έχουν αλλάξει πολλά, από τις διαπιστώσεις που έχουν κάνει και τα Επιμελητήρια στην Ελλάδα. Έχουν αναφερθεί στο «ευμετάβλητο θεσμικό πλαίσιο, στην κακή εφαρμογή των νόμων, στην ασυνέπεια και μη συντονισμένη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, στην απαίτηση προκαταβολής φόρου (μηνιαίως) βάσει του συνολικού τζίρου του προηγούμενου έτους, συνεχών και εξαντλητικών φορολογικών ελέγχων, στην καταχρηστική επιβολή φορολογιών και προστίμων και αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην επιστροφή ΦΠΑ, στην εκτεταμένη διαφθορά, στη φοροδιαφυγή από σημαντικό αριθμό αλβανικών επιχειρήσεων με επιπτώσεις στον υγιή ανταγωνισμό, στον καθορισμό διαφορετικών τιμών εισόδου στα διάφορα τελωνεία της χώρας», και πλήθος άλλων. Αυτές είναι διαπιστώσεις ελληνικών αρμοδίων Αρχών, και επί χρόνια παραμένουν αμετάβλητες.

Η κατάσταση δεν είναι διαφορετική στα Σκόπια. Κι εκεί, κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει τα ίδια πράγματα. Δεν χρειάζεται καν η κατάρτιση νέας Έκθεσης των πεπραγμένων, αρκεί να αλλάξει η ημερομηνία. Γίνεται λόγος για τη διαφθορά, την αστάθεια του νομοθετικού πλαισίου, τις συχνές μεταβολές στο περιεχόμενο των νομοθετικών πρωτοβουλιών, στην ελλιπή ή ατελή εφαρμογή της νομοθεσίας…

Η δικαστική εξουσία δεν είναι ανεξάρτητη και επηρεάζεται συχνά από πολιτικές προτεραιότητες της κεντρικής και τοπικής εξουσίας, οι οποίες εκπορεύονται από πελατειακές και φιλικές σχέσεις. Και πολλά, ων ουκ έστι αριθμός, αναφέροντας μόνον την αυθαιρεσία ελέγχων στα Τελωνεία, την οποία διαπιστώνουν και οι απλοί επισκέπτες.

Όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις προέρχονται από πρόσωπα και φορείς, που υπηρετούν την ελληνική επιχειρηματικότητα, και δεν έχουν λόγο να περιγράψουν υποκειμενικά την κατάσταση. Να προσθέσουμε κοντά σ’ αυτά και την κατά καιρούς ασύμβατη συμπεριφορά κυβερνητικών στελεχών που διαφημίζουν υπηρεσίες και προϊόντα ανταγωνιστικά προς τα ελληνικά.
Βέβαια, πολλές από τις παραπάνω δυσχέρειες συναντά ο επιχειρηματικός κόσμος σε όλες σχεδόν τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης και Ασίας, άρα δεν είναι πρωτόγνωρες. Σκοπός του παρόντος σημειώματος, είναι απλώς να δοθεί και η άλλη διάσταση, διότι στα φόρουμ συνηθίζεται να ωραιοποιούνται τα πράγματα.
Ο Μακεδών