6 Ιουλίου 2017

Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου για την τεχνολογία

Στο πεδίο της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος για την Ίδρυση Εκπαιδευτικού Τεχνολογικού Κέντρου CEG, παρουσία...


... του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκου Παππά, στο Κάιρο.

«Η συνεργασία των τριών χωρών ξεκινάει και παίρνει σάρκα και οστά. Η ίδρυση του Κέντρου θα βοηθήσει τόσο το επιστημονικό προσωπικό όσο και τις επιχειρήσεις των τριών χωρών να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και εφαρμογές. Είναι ένα ακόμη βήμα προς ένα ειρηνικό και οικονομικά βιώσιμο μέλλον», ανέφερε ο κ. Παππάς, κατά την παρουσία του στην τριμερή διυπουργική συνάντηση.

To Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε παρουσία του Πρωθυπουργού της Αιγύπτου Σερίφ Ισμαήλ.

H Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρου και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας υπενθυμίζοντας την ιστορική και στενή συνεργασία μεταξύ των τριών Κρατών διαμέσου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Δημοκρατίας της Κύπρου, του Υπουργείου Τεχνολογίας Επικοινωνιών και Πληροφορικής (MCIT) της Δημοκρατίας της Αιγύπτου και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη το κοινό τους ενδιαφέρον για τη εγκαθίδρυση και την ανάπτυξη της συνεργασίας τους στο πεδίο της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αποφάσισαν να ενισχύσουν και να προωθήσουν τη συνεργασία τους.

Έτσι, με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας οι χώρες δεσμεύτηκαν να διεξαγάγουν, να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν σε ευεργετική και αμοιβαία βάση την έρευνα, την καινοτομία και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες προς όφελος τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Συνολικά, τα πεδία συνεργασίας θα συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1) Υπηρεσίες Τεχνολογίας Πληροφορικής: διερεύνηση νέων αγορών, αξιοποίηση της γλωσσικής και γεωγραφικής εγγύτητας των τριών κρατών.
2) Σχεδιασμός και Παραγωγή στον Ηλεκτρονικό τομέα.
3) Εκπαίδευση σε e-Skills και Δημιουργία Υποδομών.
4) Καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
5) Τεχνολογικά πάρκα: ενθάρρυνση της μεταφοράς εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των Συμμετεχόντων.
6) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες και Ψηφιακή ένταξη και τέλος
7) Ψηφιοποίηση Μέσων και Ιστορικής Κληρονομιάς.


Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς δήλωσε για το υπογραφέν Μνημόνιο Συνεργασίας: «Η συνεργασία των τριών χωρών ξεκινάει και παίρνει σάρκα και οστά. Η ίδρυση του κέντρου θα βοηθήσει το επιστημονικό προσωπικό και τις επιχειρήσεις των τριών χωρών να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και εφαρμογές. Είναι ένα ακόμη βήμα προς ένα ειρηνικό και οικονομικά βιώσιμο μέλλον».