2 Ιουλίου 2017

Νέο περιστατικό, στην Αδριανούπολη αυτήν την φορά

Άλλοι 14 στρατιώτες στο Νοσοκομείο

Στην Αδριανούπολη στην 54η ΜΧΚ ΤΑΞ στο στρατόπεδο Στρατηγού Τζεχαλετίν Αλκότς, 14 στρατιώτες...
... μετά από το βραδινό φαγητό ασθένησαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αναφέρεται πως οι στρατιώτες είτε δηλητηριάστηκαν από τροφή είτε τους χτύπησε ο ήλιος.

Οι στρατιώτες παρουσίαζαν κοιλόπονο, ζάλη και τάση για εμετό. Στα επείγοντα όπου μεταφέρθηκαν τους έβαλαν ορό. Κρατήθηκαν για νοσηλεία και αναφέρεται πως η κατάσταση τους είναι καλή. (dha.com, tourkikanea)