4 Ιουλίου 2017

Aδήλωτα εισοδήματα: "Οικειοθελώς" στην εφορία χιλιάδες φορολογούμενοι

Στη ρύθμιση έχουν ενταχθεί 53.000 φορολογούμενοι

ποσόν των 3,67 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ανέρχονται τα εισοδήματα...
... που δηλώθηκαν από όσους έσπευσαν «οικειοθελώς» στις εφορίες μετά από σχετικές κλήσεις για να δικαιολογήσουν πλουτισμό που δεν προέκυπτε από τις φορολογικές τους δηλώσεις. Σύμφωνα με την Καθημερινή, στον κρατικό κορβανά έχουν εισέλθει 200 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, από τους φορολογούμενους που έκαναν χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης για την αποκάλυψη αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, έχουν βεβαιωθεί 316 εκατ. ευρώ, ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό των 53.000 φορολογουμένων που εντάχθηκαν στην ρύθμιση δεν παρουσιάστηκε οικειοθελώς αλλά αντίθετα κλήθηκε από την εφορία να δώσει εξηγήσεις, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε αναντιστοιχία δηλωθέντων και περιουσιακών στοιχείων.

Επίσης, χρήση της διάταξης έκαναν και οι φορολογούμενοι στους οποίους είχε προσδιοριστεί φόρος με βάση τα ευρήματα του ελέγχου. Όσοι λοιπόν έσπευσαν στην εφορία, το έπραξαν για να πληρώσουν λιγότερους φόρους σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα (αυξημένα πρόστιμα μέχρι και 120%).

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:
1. Στη ρύθμιση έχουν ενταχθεί 53.000 φορολογούμενοι.
2. Το ποσό που έχουν αποκαλύψει-αποδεχθεί ανέρχεται στα 3,67 δισ. ευρώ (μέχρι 9/6/2017).
3. Εχουν εισπραχθεί μέχρι στιγμής 200 εκατ. ευρώ.
4. Τα ποσά που αποκαλύπτονται κυμαίνονται από 100.000 έως 300.000 ευρώ.

Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση πρέπει να πληρώσουν τον φόρο που προκύπτει σε 30 ημέρες ή διαφορετικά να υπαχθούν στη ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων, ενώ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εφορία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου, εκτός των στοιχείων που θα αποκαλύψουν οι φορολογούμενοι, συνολικά των εισοδημάτων τους και των περιουσιακών τους στοιχείων ακόμα και για τη χρήση που αφορά η δήλωση που θα υποβάλουν.