25 Ιουλίου 2017

Ύψους 32 μέτρων και ενεργειακό το Μουσείο Ολοκαυτώματος

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και Παρέκκλιση στο ύψος

Θετική γνωμοδότηση έλαβε το σχέδιο για την ανέγερση του Μουσείου του Ολοκαυτώματος στο οικόπεδο του ΟΣΕ στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης...


... από το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.

Η θετική γνωμοδότηση στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου για την αξιοποίηση του ακινήτου του Σιδηροδρομικού Εμπορικού Σταθμού Θεσσαλονίκης είναι ένα σημαντικό βήμα στα διαδικαστικά για την ανέγερση του Μουσείου.

Στη σχετική εισήγηση δίνονται μάλιστα και μια σειρά από σημαντικές πληροφορίες για το μεγαλεπήβολο σχέδιο αξιοποίησης του τμήματος της συγκεκριμένης έκτασης, 164 στρεμμάτων συνολικά, που θα αλλάξει και την όψη της περιοχής, με την ανέγερση ενός κτηρίου ύψους 32 μέτρων.

Η έκταση του Εμπορευματικού Σταθμού Θεσσαλονίκης είναι στην κυριότητα του ΟΣΕ και αποτελεί τμήμα ενός οικοπέδου 164 στρεμμάτων. Οι χρήσεις γης που προβλέπονται στο υφιστάμενο ρυμοτομικό σχέδιο για τους χώρους για τους οποίους εκπονήθηκε και η μελέτη περιβαλλοντικών όρων που εγκρίθηκε σήμερα και όπου σχεδιάζεται η ανέγερση του Μουσείου, είναι «Αστικό Πράσινο – Ελεύθεροι Χώροι». Στις συγκεκριμένες χρήσεις επιτρέπονται τα πολιτιστικά κτήρια και οι εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

Η περιοχή στην οποία αφορά η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου είναι ένα οικοδομικό τετράγωνο συνολικής έκτασης 3.337 τ.μ., το οποίο διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τμήμα της έκτασης και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων, από ένα πεζοδρόμιο, πλάτους δυο μέτρων και έκτασης 351,5 τ.μ.

Φορέας υλοποίησης της τροποποίησης του ρυμοτομικού είναι η «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ», που άλλωστε εκμεταλλεύεται την ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ.

«Με την προτεινόμενη τροποποίηση του ρυθμιστικού σχεδίου ενισχύεται η προστασία περιοχών που δέχονται περιβαλλοντικές πιέσεις, προστατεύονται οι υποδομές και η φέρουσα πολεοδομική ικανότητα της περιοχής και διασφαλίζονται οι συνθήκες για την αειφορική λειτουργία ενός νέου τοπόσημου μνημείου εντός αυτής, με πολλαπλασιαστικά οφέλη στο αστικό περιβάλλον και στην οικονομία, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την κοινωνική συνοχή.

» Το προτεινόμενο σχέδιο, επιχειρεί να αναβαθμίσει το υφιστάμενο ακίνητο του Εμπορευματικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, με την εισαγωγή χρήσεων του πολεοδομικού κέντρου και ειδικότερα των χρήσεων πολιτιστικά κτήρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Η προτεινόμενη χρήση γης για το ακίνητο είναι: πολιτιστικά κτήρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Με τον προτεινόμενο σχεδιασμό, επιτυγχάνεται όχι μόνο η αξιοποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου αλλά και η αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, με συνεπαγόμενα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

» Ενισχύεται δηλαδή η αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης περιοχής και του Δήμου συνολικά, καθώς διασφαλίζεται η θετική συνέργεια των υφιστάμενων με τις νέες χρήσεις, η ανάπλαση και αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και των υποδομών και η δημιουργία ενός πυρήνα κοινόχρηστων και κοινωφελών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού για την ευρύτερη περιοχή αλλά και για το σύνολο της πόλης της Θεσσαλονίκης», αναφέρεται στη σχετική γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην εισήγηση που παρουσίασε ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Γιουτίκας.

Τα οφέλη
Οι αρμόδιοι βλέπουν σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά οφέλη από την υλοποίηση του σχεδίου στην ευρύτερη περιοχή, καθώς όπως σημειώνουν:

-Ενισχύεται το αστικό πράσινο, προστατεύονται οι υποδομές και αναβαθμίζεται η ευρύτερη περιοχή.

-Το ακίνητο βρίσκεται σε προνομιακή θέση, με εύκολη προσβασιμότητα, δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης της δυτικής πλευράς της πόλης, της περαιτέρω αξιοποίησης του θαλάσσιου μετώπου, αλλά και της δυνατότητας ανάπτυξης νέων χρήσεων.

-Το προτεινόμενο σχέδιο θα έχει θετική συνέργεια στην οικονομία, τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής με τις υπόλοιπες χρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Το σύνολο του ακινήτου που ρυθμίζεται έχει μισθωθεί στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία του «Μουσείου Ολοκαυτώματος και Εκπαιδευτικού Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», για 30 χρόνια με παράταση για άλλα 60, έπειτα από σχετική κοινή υπουργική απόφαση που αναμένεται.

Παρέκκλιση στο ύψος
Στα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η επιλογή του συντελεστή δόμησης, που είναι 2,4, αλλά και η παρέκκλιση στο ύψος (υλοποίηση μεγαλύτερου ύψους, 32 μέτρα) για να δοθεί περισσότερος χώρος για πράσινο και να έχει ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά το κτήριο του μουσείου, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού σε σχέση με τον περιβάλλοντα υπαίθριο ελεύθερο χώρο πρασίνου.

Κατά το σχεδιασμό του κτιρίου να δοθεί έμφαση στα θέματα ενέργειας και ειδικότερα:
-εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη,
-εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής θερμότητας – ψύξης – ηλεκτρισμού και
-το κτίριο να ακολουθεί πρότυπα σχεδόν μηδενικής ή μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (NZEV – ZEV).

Επισημαίνεται ταυτόχρονα ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αισθητική ενσωμάτωση του κτηρίου στο περιβάλλον της περιοχής, να εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης του τοπίου και ειδική φυτοτεχνική μελέτη. Επίσης, να δοθεί έμφαση στη χρήση ενδημικών φυτών τα οποία να έχουν χαμηλές αρδευτικές απαιτήσεις.

Δεδομένου των διαστάσεων του κτιρίου να εξεταστεί η εγκατάσταση σταθμού μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας στην οροφή του κτιρίου που θα εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος της πόλης όσο και πιθανά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πλαίσιο λειτουργίας της εγκατάστασης.

Προβλέπεται να ληφθεί μέριμνα για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές συνδέσεις και ρυθμίσεις για τους χρήστες της εγκατάστασης και να κατασκευασθούν υπόγειοι χώροι στάθμευσης.