15 Ιουνίου 2017

Οι Κούρδοι της Συρίας κατέλαβαν τις υδροφόρες περιοχές

Με την υποστήριξη των ΗΠΑ

Οι Κούρδοι της Συρίας (PYD/YPG) κατέλαβαν το 23% των εδαφών της Συρίας και μεταξύ αυτών είναι τα τρία μεγαλύτερα...
... φράγματα, στον Ευφράτη ποταμό, που μπορούν να καλύψουν τις περισσότερες ανάγκες ηλεκτρισμού και άρδευσης στη χώρα.

Οι Κούρδοι έχουν καταλάβει περίπου 39.500 τετ. χιλ. στη Συρία από μια περιοχή που υπολογίζεται σε 185 χιλ. τετ. χιλ.. Το PYD έχει καταλάβει 23% της χώρας και ελέγχει τα φράγματα Τασρίν, ανατολικά του Χαλεπίου, το Τάμπκα και το Μπαάς στο δυτικό μέρος της Ράκα.

Η Παγκόσμια Τράπεζα και το υπουργείο Άρδευσης της Συρίας χαρακτηρίζουν αυτές τις περιοχές με τα τρία μεγάλα φράγματα, ως πηγές ηλεκτρικής ενέργειας και περιοχές παραγωγής γεωργικών προϊόντων στη χώρα. Με τη λογική αυτή το 60% της γεωργικής γης που υπολογίζεται στις 30 χιλ. τετ. χιλ. βρίσκεται υπό τον έλεγχο του PYD.

Επιπλέον, η οργάνωση έχει την κυριαρχία στο 9,4% της αρδεύσιμης γεωργικής γης στη Συρία. Ενώ το 80% των περιοχών που αρδεύονται έχει υποστεί ζημίες από το PYD, σημειώνει το τούρκικο δημοσίευμα. (echedoros)